27 juli 2017

Wie zijn wij

Onze organisatie

De Stichting HeenenWeer heeft tot doel bewoners met een mobiliteitswens te verbinden aan een social driver (vrijwillige chauffeur) die een HeenenWeer ter beschikking heeft. Met hem of haar kunnen ritjes van huis naar de supermarkt, opticien, huisarts, fysiotherapeut, etc. worden ondernomen. De chauffeur leert deze wijkbewoners kenen en wordt een bekend en vertrouwd gezicht in de buurt. De social driver kan door deze sociale verbinding signaleren wanneer er meer nodig is, situatie van een bewoner verslechterd of verbeterd, weet bewoners door te verwijzen naar andere ondersteunigsmogelijkheden in de wijk.

Verbonden zijn met de samenleving door mee te blijven doen is een hele opgave als je beperkt bent in je mobiliteit.

Vanuit de gemeente wordt deze hulpvraag momenteel benaderd als een individueel probleem dat eventueel gecompenseerd kan worden met een scootmobiel of een vervoersbedrijf die van A naar B vervoert. Onze organisatie ziet dit niet als een individueel probleem maar meer als een maatschappelijk probleem. Een probleem dat we signaleren in de Pijp en Rivierenbuurt en waarvan wij vinden dat we daar lokaal en met elkaar ook een oplossing in kunnen bieden. Het gebruik blijven maken van lokale voorzieningen in de wijk voorziet in een verbondenheid met de buurt, wijk en samenleving. Als we dit zo laagdrempelig mogelijk kunnen organiseren met buurtbewoners onderling dan zorgen we samen voor een wijk waarin ouderen en mensen met een beperking ook kunnen blijven meedoen.

Dankzij de HeenenWeer dienst zijn mindervalide ouderen al geruime tijd weer een vitaal onderdeel van de buurt.

De HeenenWeer dienst beoogt een gerenommeerd., niet weg te denken onderdeel te zijn van de voorzieningen in de buurt.
Vele jongere, meer mobiele bewoners en ondernemers van de buurt offeren graag een aantal dagdelen per week op om voor de mindervalide medebewoner als ‘ social driver’ te fungeren.

De Stichting HeenenWeer is een organisatie die tot stand is gekomen vanuit de Vereniging Stadsdorp de Pijp. Deze vereniging is in 2015 opgericht en heeft ten doel het sociale netwerk onder ouderen te vergroten. In de loop der tijd hebben we ervaren dat mobiliteit voor onze leden maar ook voor andere oudere bewoners in de wijk een probleem vormt om deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden. Hiervoor is het initiatief ontwikkelt om de Stichting HeenenWeer op te richten.

Deze dienst zorgt er voor dat m.n. oudere bewoners weer mobiel worden en niet vereenzamen. Ze komen weer onder de mensen!

Bestuur (het bestuur is onbezoldigd)
Titia van Grol, voorzitter
Mia Bouwhuis, secretaris/penningmeester
Vacature

Raad van Toezicht
Hanneke Ritmeester
Theo Dohle
Marijn van Ballengooijen