3 februari 2022

Coördinator gezocht voor de vereniging HeenenWeer Amsterdam

De vereniging HeenenWeer Amsterdam houdt zich bezig het uitvoeren van een pilot voor het uitbreiden van het HeenenWeer vervoer in Amsterdam. Deze vereniging fungeert als overkoepelend orgaan voor een aantal stichtingen die dit vervoer in de verschillende wijken gaat opzetten.

Voor deze vereniging zoeken wij op korte termijn (liefst per 1 april 2022) een coördinator voor 36 uur per week (fulltime). Over 32 uur valt te praten en het kan ook als duobaan!

Wij zoeken een kandidaat die:

 • Enthousiast wordt van het vervullen van een pioniersfunctie.
 • Ervaring heeft met het werken met vrijwilligers.
 • Graag met mensen omgaat.
 • Flexibel is en goed kan organiseren.
 • Zelfstandig kan werken.
 • Kennis en ervaring in de wijken wordt op prijs gesteld.

Wat bieden wij?

 • De functie is voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort verlenging tot de mogelijkheden.
 • Goede arbeidsvoorwaarden en je wordt onderdeel van een enthousiast team.
 • Salaris: Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Inlichtingen/sollicitatie

Je schriftelijke reactie kun je tot uiterlijk 31 maart 2022 mailen naar: info@stichtingheenenweer.nl

Heb je nog vragen, bel ons:

Titia van Grol 06 83514708

Mia Bouwhuis 06 24503091

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Taakomschrijving coördinator vereniging HeenenWeer Amsterdam

Coördinatietaken:

 • Input leveren aan het management voor het opstellen en onderhouden van het vrijwilligersbeleid;
 • Relevante ontwikkelingen vertalen naar voorstellen die het vrijwilligerswerk in de organisatie verbeteren;
 • Kansen en bedreigingen voor het vrijwilligerswerk in de organisatie signaleren en uitwerken;
 • Leidinggeven aan de vrijwilligers in de richting van de gewenste resultaten;
 • Begeleiden van vrijwilligers via een-op-een contact, werkgroepen en plenaire bijeenkomsten;
 • Jaarlijks evalueren een op een met de vrijwilligers;
 • Actief werven van vrijwilligers middels op te stellen wervingsplannen en campagne;
 • Wensen en behoeften van vrijwilligers in kaart brengen en deze afstemmen op de behoefte van de organisatie;
 • Intakegesprekken voeren en inventariseren potentieel vrijwilliger;
 • Overleggen met collega’s en inventariseren beschikbaar werk /gevraagde vrijwilligers;
 • Aanvragen voor vrijwilligers van collega’s binnen de organisatie in behandeling nemen;
 • Adressenbestand en urenadministratie beheren;
 • Organiseren van activiteiten om onderlinge contacten en betrokkenheid van vrijwilligers met de organisatie te versterken (vrijwilligersuitje en introductiemiddag nieuwe vrijwilligers);

 Operationele taken:

 • Verzorgen van introductie en opleiden van vrijwilligers;
 • Opstellen van roosters en indelen, resp. oproepen van vrijwilligers;
 • Verdelen van de werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies.
 • Motiveren van vrijwilligers en zorgen voor een goede samenwerking;
 • Deelnemen aan lokaal en regionaal netwerkoverleg voor kennisdeling;
 • Behartigen van de personele aangelegenheden binnen de groep vrijwilligers.
 • Het onderhouden van contacten tbv het onderhoud en storingen van de voertuigen.
 • Bij uitval van een voertuig en/of vrijwilligers zorgen voor vervanging. En voor het verwittigen van de klant.
 • Bij een aanrijding de vrijwilliger bijstaan, zorgdragen voor het schadeformulier en het meteen melden bij het bestuur.