Bijdrage volledig elektrisch rijden

Aan het eind van het jaar hebben we nog een geweldige bijdrage ontvangen van het fonds ‘hulp na onderzoek’. 5000.- euro! Hiermee kunnen we het komende jaar onze benzine auto vervangen door een elektrische auto met een accu die meer bereik heeft. Die kunnen we dan ook een hele dag inzetten en is het niet meer nodig om nog op benzine te rijden.

De oprichter van Hulp na Onderzoek was de Amsterdamse suikerfabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te verrichten aan “verenigingen en stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard”.

Fijn dat deze fondsen bestaan!